Pogoji uporabe portala POKOPALISCE.SI

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe portala Pokopalisce.si, ki je dostopen prek naslova www.pokopalisca.si (v nadaljevanju portal) in strani znotraj portala, ki so v lasti družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Portal zajema vse statične in dinamične spletne strani, podatkovne baze in ostale podatke, ki so na kakršenkoli način povezane in namenjene uporabi portala.

Uporabnik je katerakoli pravna ali fizična oseba, ki uporablja portal Pokopalisce.si.

Z uporabo strani portala se strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, uporabnikom odsvetujemo uporabo portala.

Pri uporabi (storitev) portala je prepovedano:

  1. vsakršna uporaba katerekoli informacije, ki bi se (lahko) uporabila za namene diskriminacije na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
  2. izvajanje aktivnosti na portalu, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
  3. uporaba storitve portala za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
  4. kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe strani portala, pogoje in navodila mu lahko družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. za neomejen čas onemogoči uporabo posameznih storitev.

Družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. lahko uporabniku prepreči uporabo strani portala tudi v primeru, ko z uporabo strani portala nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja portal v zlonamerne ali nepoštene namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo strani portala.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na straneh portala, je dovoljeno pregledovati. Če ni izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Znamke, ki se pojavljajo na straneh portala, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Varovanje zasebnosti

Za uporabo nekaterih delov portala se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na portal se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi portala, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, dobljene prek portala, skrbno varovala in da jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. se tudi zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov portala. Podatke o uporabi strani portala, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe portala.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi portala, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev portala, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah portala in za preverjanje, ali uporabnik uporablja portal in storitve, ki so dostopne prek portala, v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

Pridržki

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. se bi prizadevala na straneh portala zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike strani portala opozarja, da so podatki in slikovno gradivo informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Ker na straneh portala obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi s portalom in nad katerimi družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. nima nadzora, družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

Družba Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. lahko te pogoje uporabe portala spremeni brez predhodnega obvestila. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh splošnih pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki "piškotka" ("cookie") ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala, ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

V Grosuplju, 28.05.2023

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Stanislav Stopar

Objave pogrebov

Trenutno ni nobenih objav.

Posodobite fotografijo

V primeru, da želite dodati ali zamenjati fotografijo groba vaših bližnjih, nam jo lahko pošljete na spodnji povezavi.

Želite vključitev vašega pokopališča

Če ste predstavnik upravnika pokopališča, ki ga še ni na našem portalu, izpolnite obrazec povpraševanja in pripravili vam bomo ponudbo.